Quy định phiếu tặng

Quy định phiếu quà tặng

1. Mã Quà Tặng 10%

 • Mã có giá trị 1 tháng kể từ khi nhắn tin.
 • Mã không được áp dụng với thẻ VIP, thẻ đối tác.
 • Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác.
 • Không được cộng dồn với PQT cùng loại.
 • Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi khác.
 • Mã được áp dụng trên tổng hóa đơn.
 • Không áp dụng với thắt lưng và phụ kiện, mắt kính.
 • Mã áp dụng tại tất cả cửa hàng 94Now trên toàn quốc và mua online tại www.94Now.com

2. Mã quà tặng 20%

 • Mã có giá trị 3 tháng kể từ khi nhắn tin.
 • Mã không được áp dụng với thẻ VIP, thẻ đối tác.
 • Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác.
 • Không được cộng dồn với phiếu quà tặng cùng loại.
 • Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi khác.
 • Mã được áp dụng trên tổng hóa đơn.
 • Không áp dụng với thắt lưng và phụ kiện, mắt kính.
 • Mã áp dụng tại tất cả cửa hàng 94Now trên toàn quốc và mua online tại www.94Now.com

3. Mã quà tặng 100.000 VND

 • Mã có giá trị 3 tháng kể từ khi nhắn tin.
 • Mã được áp dụng với thẻ VIP, thẻ đối tác.
 • Mỗi mã được áp dụng cho 01 sản phẩm.
 • Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác, chương trình khuyến mãi khác.
 • Không được cộng dồn với mã Phiếu Quà Tặng cùng loại.
 • Không được áp dụng với thắt lưng và phụ kiện, mắt kính.
 • Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Mã áp dụng tại tất cả cửa hàng 94Now trên toàn quốc (trừ TTTM Aeon Mall) và mua online tại www.94Now.com

Mã quà tặng 200.000 VND và 300.000 VND

 • Mã có giá trị 3 tháng kể từ khi nhắn tin.
 • Mã không được áp dụng với thẻ VIP, thẻ đối tác.
 • Mỗi mã được áp dụng cho 01 sản phẩm.
 • Không được áp dụng cùng với Phiếu giảm giá khác, chương trình khuyến mãi khác.
 • Không được cộng dồn với mã Phiếu Quà Tặng cùng loại.
 • Không được áp dụng với thắt lưng và phụ kiện, mắt kính.
 • Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Mã áp dụng tại tất cả cửa hàng 94Now trên toàn quốc (trừ TTTM Aeon Mall) và mua online tại www.94Now.com