Phương thức giao hàng annie

  1. Phạm vi giao hàng

annie giao hàng cho khách hàng trong phạm vi toàn quốc thông qua dịch vụ chuyển phát của Giao hàng tiết kiệm.

  1. Phí giao hàng

GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG

PHÍ GIAO HÀNG

KHU VỰC

Trên 500.000đ

Miễn phí

Từ Đà Nẵng ngược vào 

Dưới 500.000đ

Mức giá Giao hàng tiết kiệm

 

Trên 1.000.000đ

Miễn phí

Từ Đà Nẵng ra Bắc

Dưới 1.000.000đ

Mức giá Giao hàng tiết kiệm

 

3. Thời gian giao hàng 

      dự kiến

 

KHU VỰC

THỜI GIAN GIAO HÀNG

Nội thành TP HCM

1 – 2 ngày

Các tỉnh khác

2 – 6 ngày